Danske Baptisters Spejderkorps - Wagnersvej 33 - 2450 København SV
Tlf. 9816 6250 - E-mail: dbs@dbs.dk - Web: www.baptistspejder.dk