I Baptistspejdernes korpsbutik på nettet kan du bestille varer, som også sælges fra butikken på Gl. Gugvej 21 i Aalborg (Se billedet). Varerne er uniformer, uniformstilbehør, T-shirts og forskellige "baptistspejdermerchandise".

Om butikken
Vigtigt: Du kan kun bestille - ikke købe - varerne på nettet.

Varerne fremsendes med en regning, som du betaler efterfølgende. Alle priser er eksklusive forsendelse. Forsendelsesomkostninger er i forhold til vægt efter PostDanmarks portosatser. Regningen vil derfor også indeholde de faktiske fragtomkostninger.

Korpsbutikken udsender bestillinger hver onsdag eller efter aftale. Ønskes en bestilling sendt som Quick-brev, skal det skrives i bemærkningsfeltet.

Butikken drives af frivillige. Butikken på nettet er åben hele døgnet. Butikken på Gl. Gugvej er åben efter aftale. Skriv til korpsbutikken@dbs.dk eller ring til butikkens bestyrer, Annette Olesen, tlf. 3054 6093.

Du kan læse meget mere om Baptistspejderne her: baptistspejder.dk

 

 

 

Danske Baptisters Spejderkorps - Wagnersvej 33 - 2450 København SV
Tlf. 9816 6250 - E-mail: dbs@dbs.dk - Web: www.baptistspejder.dk