I Baptistspejdernes korpsbutik på nettet kan du bestille varer, som også sælges fra butikken på Gl. Gugvej 21 i Aalborg (Se billedet). Varerne er uniformer, uniformstilbehør, T-shirts og forskellige "baptistspejdermerchandise".

Om butikken
Vigtigt: Du kan kun bestille - ikke købe - varerne på nettet.

Varerne fremsendes med en regning, som du betaler efterfølgende. Alle priser er eksklusive forsendelse. Forsendelsesomkostninger er i forhold til vægt efter PostDanmarks portosatser. Regningen vil derfor også indeholde de faktiske fragtomkostninger.

Korpsbutikken afsender varer hver onsdag og der skal beregnes 10 dage til modtagelse. Ønskes en bestilling sendt som Quick-brev, skal det skrives i bemærkningsfeltet.
VIGTIGT: Der udsendes ikke varer i uge 38 (Ferie)

Butikken drives af frivillige. Butikken på nettet er åben hele døgnet. Butikken på Gl. Gugvej er åben efter aftale. Skriv til korpsbutikken@dbs.dk eller ring til butikkens bestyrer, Annette Olesen, tlf. 3054 6093.

Du kan læse meget mere om Baptistspejderne her: baptistspejder.dk

 

 

 

Danske Baptisters Spejderkorps - Wagnersvej 33 - 2450 København SV
Tlf. 9816 6250 - E-mail: dbs@dbs.dk - Web: www.baptistspejder.dk